Olika typer av billiga graviditetstest

Gravtest är enkla och fiffiga hjälpmedel som används när man gör undersökningar som är till för att avgöra om en kvinna är gravid eller inte. Detta test är det första steget som tas av kvinnan för hennes strävan mot att bli förälder och det anses givetvis vara mycket avgörande. Men för att göra resan enklare så har förbättring av vetenskapen gett olika alternativ i dessa bedömningar. Sortimentet sträcker sig från billiga graviditetstest för hemmabruk till test som görs på kliniker. Här ska vi prata om båda de typerna av graviditetstest samt deras funktioner.

Gravtest för hemmabruk

Dessa tester är utan tvekan en av de mest praktiska formerna för bedömning av graviditet. De är nästan alltid urin-baserade och kan göras av den enskilde. Tester för hemmabruk, beroende av modell kan innehålla en kopp för urin och en sticka. Den andra modellen är en stav som inte behöver användas ihop med en kopp.

Kvinnan måste kissa i koppen och därefter doppa stickan i urinen under några sekunder. Stickan kommer att fastställa förekomsten av hCG hormon, vars existens betyder att personen som gör testet är havande.

Kom ihåg, dessa test fungerar endast ifall de utförs på rätt sätt. I fall man använder de felaktigt så fungerar de inte. Det är dock svårt att göra fel eftersom processen är enkel.

Tester på kliniker

Testerna som görs på en klinik är kända för att vara mycket pålitliga, eftersom de utförs av utbildade specialister och görs med blodprov (det bör dock poängteras att hemmatesterna som vi nämnde ovan har väldigt hög pålitlighet nuförtiden, och det är snarare användaren som är osäkerhetsfaktorn än själva testet isig). Denna typ av analys är utvecklad på precis samma sätt som de enklare hemma testen och mäter förekomsten av hCG.

Att testa blodet som görs på kliniker har vissa fördelar. Som ett exempel så de kan utföras en vecka efter möjlig befruktning. De ger en väldigt exakt identifiering av hCG, vilket i sin tur kan avgöra hur långt in i graviditeten man har kommit. Förutom detta så är en fördel när man genomgår detta test är dess förmåga att identifiera om det finns någon form av komplikationer eller problem. Eftersom man gör testet oftast på en vårdcentral eller hos gyn så finns det kunnig personal att rådfråga ifall någonting inte verkar bra.